ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

ജോലിക്ക് ആരെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടുകSales Executive: Confectionaries
We are looking for a Smart, Energetic Sales Executive who is having minimum 5 years experience in the field of confectioneries within Oman. He should be having a valid driving license. Experience in van sales across Oman especially the interior regions is mandatory in the respective field. Requires good communication skills in Arabic, Hindi and English. Marketing skills and exploring new products within the confectionaries field is very much required. Commissions will be part of the compensation.

We don’t believe in limits or boundaries. Everything is possible by everyone if you have the will and passion to go beyond your limits then:-

Kindly send your CV to “samesious@hotmail.com” if you think you are ready to perform this role with utmost responsibility and be part of this enthusiastic team.

People who doesn’t have the above experience need not contact for the time being.

Thank you
Sameer
96500878


Construction site supervise cheyan oru driver ne venam/ we will provide room and car (WhatsApp : 79723202)

Driver required for a construction site.


Required urgently

Construction Manager / Site Manager

 • Bachelor Degree in Civil
 • Minimum 10 years Experience in building and infrastructure works
 • Should be able to handle independent projects and play a lead role in planning, monitoring, controlling and closing out of project.
 • Execute and complete the project within the budget.
 • Experience in working with prestigious clients.
  Can send Cv to 96545607

Running mobile shop looking

Mobile Technician
(Inside Oman )

CONTACT: +968 9290 0971

Rafeek near vegitable market – Mawaleh


Looking for a smart and trustworthy for a car rental company who can deal with customers, servicing of vehicles and customer service for car rental. English and basic Arabic is required. Driving license is also required. Salary upon discussion. For more please
Contact :91233324


21/03/2022
URGENT Hiring For below mentioned Positions.

1.Project Engineer (BE Civil, PMP )
Exp should be 6 to 8 yrs in the civil field, must required experience in hospital & high rise building
DL is must.

 1. Planning Engineer (BE CIvil, familiar with Primavera P6 V8.2
  Exp should be 4 to 8 yrs in the civil field, must required experience in hospital & high rise building
  DL is must.
 2. StoreKeeper – Civil/MEP (Any Graduate in Any field)
  Exp should be 4 to 8 yrs in the civil/MEP field, must required experience in hospital & high rise building
  DL is must.

Candidates available in Oman only should apply for these jobs, other will not be entertained.
Suitable CVs to be emailed to vacancy.ag@yahoo.com

#hiring #engineer #storekeeper #jobs #oman


Looking for Store Incharge in our Veterinary Division. Interested candidates Please share CVs to the mail id hra@barikgroup.com. Only Male candidates preffered


Looking for Business Development Executives

*Candidates should be from Hospital industry.

 • Candidates with License.
 • Preferance will be given, who can join immediately. Salary best in the industry

Please send your cv zionrecruitment1@gmail.com.


We are looking for Hvac supervisor
Minimum 2 Years Experience required
Driving License required
Immediate Hiring
Contact +968 96175872


Urgently required an electrical engineer who had experience in oman..

79033724
Only WhatsApp


Looking for Business Development Executives

*Candidates should be from Hospital industry.

 • Candidates with License.
 • Preferance will be given, who can join immediately. Salary best in the industry

Please send your cv zionrecruitment1@gmail.com.Looking for a Porotta and chappti maker In kerala Resturant Urgently….
Contact Person – +968 79103654…. Whatapp Only….

17/03/2022
Urgent requirement
Looking for philipino girl for event admin job.
Can work on weekends (Friday and Saturday) only.
One who is interested shall text on whatsapp number +968 71191900

#event #admin #jobs #oman
17/03/2022
We are looking for drivers with cars / bike or without, for a food supplying company.
freelancers visa candidates or visa will be provided by company.
Interested may contact +968 7952 8853, for further information.
Salary based on delivery basis
(Above term is for candidates loccally available in oman)

#drivers #cars #bikes #foodSupply #visa #jobs #oman
17/03/2022
Looking for salesman or lady who are currently now in Oman to work in Silver Jewelry Shop
Location : Shatti Qurum next to Opera House
Timing : 10 am to 10 pm 1 day off weekly & friday half day working.
Salary full package 180 + you can get more money from ur daily target 2 omr or 4 omr daily according to ur sales.
If u r interested send me ur cv by whatsapp asap
Serious applicants who are currently now in Oman and has no release payments send your Cv on whatsapp
Phone : +968 99822332

#salesman #jewelry #jobs #oman
18/03/2022
Urgently Required Auto-cad Draftsman
For More Info Contact +968 92913730

URGENTLY REQUIRED
18 March 2022
Need building construction worker…
shuttering carpenter mason and helper.
Need good skills minimum 3/5 experience in Oman…

Please contact :
What’s app: 00968 96279955

19/03/2022
Required an MEP Engineer with Electrical Background
Should be with B Tech
10years experience is must
Urgent requirement for a Excellent grade company.
If anyone meeting above criteria can post the resume to PM
+968 79400367

#engineer #electrical #experience #jobs #oman
19/03/2022
We are looking Smart & GCC Experienced Candidates for the following catagories for our group of Companies :

 1. Project Engineer
  (Salary : R.O. 300/-)
 2. Marketing Executive
  (Salary : R.O. 225/-)
 3. Transport Cordinator
  (Salary : R.O. 200/-)
 4. Delivery Driver (Car)
  (Salary : R.O. 180/-)
 5. AC Mechanic
  (Salary : R.O. 180/- to R.O. 200/-)

Office Location : Seeb, Oman. Salary shall be vary based on the experience, Bachelor Accommodation + Visa will be provided. Oman Driving License mandatory. Gender : Male. Preference for Indian candidates available in Oman with minimum 3 months valid visa. Interested Candidates can send your CV to salesaicc.22@gmail.com or WhatsApp +968 9286 3666

19/03/2022
Required Staff for Pakistani Restaurant.
Sheff : 2
Salary : 150
Chapati Tanoor Maker: 2
Salary : 150
Waiters: 4
Salary : 130
Food, Accommodation and medical will be provided by the restaurant.
+968-78360972
marketig.tpmsoman@gmail.com

19/03/2022
Urgently requires HSE Officer

Available in Oman with local transfer. Experienced in MEP and Building projects with over 5 years experience. Should have NEBOSH and basic safety qualification.

No other application please, only required experienced safety officer. Others please don’t send CVs.

Contact – +91-9947224555( What’sapp only).


Urgent Requirement in Hotel..
Looking for Waiter/Waitress, Chef, Room Attendant, Front Desk Attendant & Barista who is Ready to join and avilable in oman ..
Please send your cv on mail
????; legit_careerjobs@aol.com


Urgently requires HSE Officer

Available in Oman with local transfer. Experienced in MEP and Building projects with over 5 years experience. Should have NEBOSH and basic safety qualification.

No other application please, only required experienced safety officer. Others please don’t send CVs.

Contact – +91-9947224555( What’sapp only).


Required an MEP Engineer with Electrical Background
Should be with B Tech
10years experience is must
Urgent requirement for a Excellent grade company.
If anyone meeting above criteria can post the resume to PM
79400367


21/03/2022
Required urgently

Construction Manager / Site Manager

 • Bachelor Degree in Civil
 • Minimum 10 years Experience in building and infrastructure works
 • Should be able to handle independent projects and play a lead role in planning, monitoring, controlling and closing out of project.
 • Execute and complete the project within the budget.
 • Experience in working with prestigious clients.
  Can send Cv to 96545607

21/03/2022
Running mobile shop looking

Mobile Technician
(Inside Oman )

CONTACT: +968 9290 0971


21/03/2022
Looking for a smart and trustworthy person for a car rental company who can deal with customers, servicing of vehicles and customer service for car rental.
English and basic Arabic is required.
Driving license is also required.
Salary upon discussion.
For more info Contact +968 91233324


Looking for a kerala cook available in muscat… Contact 79103654 . Whatapp only. Full time job.


21/03/2022
Looking For Civil & MEP Draftsman For A Duration Of 1-3 Months.
Location – Muscat
Must Be Available In Oman.
For More Info Contact +968 90625797
#hiring #civil #mep #draftsman #jobs #oman


21/03/2022
URGENT Hiring For below mentioned Positions.

1.Project Engineer (BE Civil, PMP )
Exp should be 6 to 8 yrs in the civil field, must required experience in hospital & high rise building
DL is must.

 1. Planning Engineer (BE CIvil, familiar with Primavera P6 V8.2
  Exp should be 4 to 8 yrs in the civil field, must required experience in hospital & high rise building
  DL is must.
 2. StoreKeeper – Civil/MEP (Any Graduate in Any field)
  Exp should be 4 to 8 yrs in the civil/MEP field, must required experience in hospital & high rise building
  DL is must.

Candidates available in Oman only should apply for these jobs, other will not be entertained.
Suitable CVs to be emailed to vacancy.ag@yahoo.com

#hiring #engineer #storekeeper #jobs #oman


21/03/2022
Looking for Store IN charge in our Veterinary Division.
Interested candidates Please share CVs to the mail id hra@barikgroup.com.
Only Male candidates preferred.
#store in charge #veterinary #jobs #oman


20/03/2022
We are looking for Hvac supervisor
Minimum 2 Years Experience required
Driving License required
Immediate Hiring
Contact +968 96175872
#hvac supervisor #hiring #experience #jobs #oman


ബർക്ക സൂക്കിൽ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടിപാർലർലേക്ക് ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് നാട്ടിൽ ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും

+96894880591


ലേഡി ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്‌ ഒമാനിൽ ഉള്ളവരും ലേബർ കാർഡ് parlour വിസയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം, ഹെന്ന നന്നായി അറിയാവുന്നവർ whatsapp / call:78733863
21/03/2022
A company recruiting medical cadres in the Sultanate of Oman.
Pharmacists and nurses from India are required with a license to practice the Omani profession or a prometric exam and data, the job is in Muscat to communicate
0096893815611


21/03/2022
Looking For A Staff Who Is Good In Preparing KARAK TEA, OMANI Kuboos & Juice Maker
~ Location – Muscat
~ Nationality Preferred Indian & Bangladeshi
For More Info Contact +968 78067520
#hiring #staff #food #juice #jobs #oman


21/03/2022
A Construction Site In Oman Needs Below Staffs.
1) Construction Supervisor
2) Driver
Accommodation & Car Will Be Provided.
Contact – WhatsApp Only +968 79723202
#hiring #construction #supervisor #driver #jobs #oman


21/03/2022
Urgent Requirement For Oman

Division – Fire Fighting /Fire Alarm

Position – Maintenance Engineer / Supervisor

Location Salalah- Oman

Requirement – Minimum 6 years GCC Experience in Fire Protection and Detection system

Immediate Joining

Send your Details to – roydan@3gunitedtrading.com

#hiring #salalah #fire #engineer #supervisor #jobs #oman


21/03/2022
A Filipina employee is required to work in a beauty salon in Al Khoud.
To experience in pedicure, manicure and nail extension. If you have a desire to work, please contact the number 96376060.72307773


21/03/2022
looking for shawrma maker pizza maker, waiter, cleaner.
free visa acomntation
call 00968.79393564


21/03/2022
Urgent requirement of 1 foreman for civil work with experience of sites (mount cutting and filling ).
The salary Is according to the experience.
If anyone wants to join
Please contact me
Phone ???? no- 94272575,99148224


21/03/2022
Clarion International LLC
Location – Muscat
We are Hiring!
Join our Sales Team!!
Send your resume to jobs@clarionint.com
#hiring #sales #jobs #oman


21/03/2022

Now Hiring for our Oman division:

CREDIT CONTROLLER

Prior experience in electrical or construction industry preferred

Kindly forward relevant resumes to hrslgc@gmail.com

#nowhiring #jobs #vacancies #oman #uae #humanresources #accounts #hiring


21/03/2022
Looking for a Quantity Surveyor for project in OMAN.
This is urgent requirement, if selected candidate should be able to join within 15 Days.
Duration – 2 Years
Location – OMAN
-Candidate must have 10-12 Years of exp.
-Do share your CV info@qtechinspections.com
Only short listed will be contacted
#hiring #surveyor #experience #jobs #oman


21/03/2022

Urgently Required Equipment PDO JCB With PDO Operator @ Marmul PDO Site..

Diesel, Food, Accommodation & Transportation By GNW

For More Info Contact + 968 95206202

#hiring #pdo #jcb #marmul #jobs #oman21/03/2022
Required urgently

Construction Manager / Site Manager

 • Bachelor Degree in Civil
 • Minimum 10 years Experience in building and infrastructure works
 • Should be able to handle independent projects and play a lead role in planning, monitoring, controlling and closing out of project.
 • Execute and complete the project within the budget.
 • Experience in working with prestigious clients.
  Can send Cv to 96545607

20/03/2022
We are #hiring | Write to us at hr@m-riaz.net

We are looking for an experienced #vansalesman #5gallon.

Requirements:
• Minimum 2-3 years experience in the same field.
• Good communication skills in Arabic & Hindi.
• Candidates should be from the beverage industry with good experience in the Oman market.
•Local hiring only

Salary + Accommodation +Commission

suitable candidates can send your CV With the subject line “5 Gallon Van Salesman ”.

Regards,
Team HR

#business #team #sales #work #job #people #experience #future #fmcg #customerservice #cv #food #growth #leader #success #hr #hiringnow

Apply to :
hr@m-riaz.net


മസ്‌ക്കറ്റിലെ ഒരു പാക്കേജിങ് and പേപ്പർ കപ്പ് ഫെക്ടോറിയിലേക് ഫ്ലസ്കൊ പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ്സറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ഡിസൈനിങ് അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.
ഇന്ത്യകാർക്കു മുൻഗണന.
MOB:77370377


Post Date : 19/03/2022 URGENTLY WANTED MOBILE TECHNICIAN AT OMAN ———————- മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള IC വർക്ക് അറിയുന്ന മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനെ ഒമാനിലേക്ക് ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ട് . Contact – ———– Only WhatsApp : +968 9635 9113 Call : +968 78605673 Call & WhatsApp +91 7907633323


Urgently requires HSE Officer

Available in Oman with local transfer. Experienced in MEP and Building projects with over 5 years experience. Should have NEBOSH and basic safety qualification.

No other application please, only required experienced safety officer. Others please don’t send CVs.

Contact – +91-9947224555( What’sapp only).


A solar based electrical company in oman required the following professionals.
1) Electrical Technician (2-5 Years experience required solar system installation in oman).
2) Electrical supervisor (2-5 years experienced in solar installation in oman Diploma/BE).
Send your Updated CV to solar6839@gmail.com


ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ insideoman2020@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

ദയവായി ഈ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ആരും സി വി അയക്കരുത്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരുവിധ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിപാടികളും ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ നടത്തുന്നില്ല.

ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം. ഇത്തരം ജോലി സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുക വഴി അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

കൂടുതൽ ജോലി സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റു പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക 

https://www.facebook.com/insideomanio

ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക

Jobs In Oman Archives – (inside-oman.com) 

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *