ഈദ് ദിനത്തിൽ ആരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ആലിംഗനം ചെയ്യാനും മൂക്ക് മുട്ടിച്ചു സലാം ചെയ്യാനും പാടില്ലെന്ന് മതകാര്യ മന്ത്രാലയം.

സാമൂഹിക പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോഴും പെരുന്നാൾ നമസ്‌കാരം നടത്തുമ്പോഴും ആരോഗ്യ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

തുമ്മലും ചുമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രതിരോധ നടപടികളും ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളും പാലിക്കണം

“തീവ്രമായ ശ്വാസകോശ രോഗലക്ഷണങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികൾ ഈദ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും കുടുംബ സന്ദർശനങ്ങളിലും ഒത്തുചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്”, മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു.

അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളെ ആലിംഗനം ചെയ്യരുതെന്ന് MoH പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

അടച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീർത്ഥാടകരെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

The Ministry of Health..
urges citizens and residents during the days of Eid Al-Adha to adhere to the following precautionary measures, due to the start of the increase in Covid19 cases again :
🔹 Just shaking hands and not hugging.
🔹 Avoid non-family gatherings.
🔹 Obligation to wear a mask in enclosed spaces.
🔹 Avoid visiting people coming from Hajj to congratulate.

പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അവരുടെ ഈദ് അൽ-അദ്‌ഹ പ്രാർത്ഥനയ്‌ക്കിടെ ആരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മതകാര്യ മന്ത്രാലയം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, ആലിംഗനം ചെയ്യാനും മൂക്ക് മുട്ടിച്ചു സലാം ചെയ്യാനും പാടില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *