ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക 
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Looking for carpenters, Aluminium cutter and helpers for a Muscat based modular kitchen company for our workshop.contact 90642616 (Whatsapp only please) muscatsales2018@gmail.com.
Hi, I am looking for an Accountant. Candidate must be MBA/MCom with excel skills with 5+years experience. Salary bracket will be between 300-400 + other standard benefits. Must be ready to join immediately. This opportunity is for male candidates. Plz send your cv to soji@nsc.om.

റെസ്റ്ററെന്റ് കഫ്റ്റീരിയ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ള സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഒമാനിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയ റെസ്റ്റാറെന്റ് ലെക്
താഴേ പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് ആവശ്യമുണ്ട്

*സാൻഡ്വീച് &ജൂസ്‌ മേക്കർ
*പൊറോട്ട മേക്കർ
*കുക്ക്‌ (ഒമാൻ ഫൂഡ്‌)

ഒമാൻ ഇൽ ഉള്ളവർക്ക്‌ മുൻഗണന
താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക
Shunaij (WhatsApp)
+968 72203707

SITUATION VACANT
A Leading Building Materials Trading Co. urgently required
1. Indoor Sales Men – Minimum 5years experienced in Building Materials Sales in Oman/GCC.
2. Forklift Operator – Minimum 3years experienced in to operate 3/5tons Forklift.
Contact email : hilalbm@omantel.net.om

Job vacancy
Looking worker for car wash in
Al Ma’abila
Salary/ 120 + room
📲91449196

Job vacancy
Looking a chef with experience and he cook seafood, must be in Oman.
Location/ Boshar – Muscat
Salary/ 200
For more details/ WhatsApp
📲92669000
ജഅലാൻ ബുആലിയിൽ കാർ സ്പ്രേ പെയിന്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഒമാനിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക;
94485640, 99767420
ഒമാനിൽ പുതിയതായി ഓപ്പൺ ചെയുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് അറബിക് കുക്കിംഗ്‌, കേരള നാടൻ കുക്കിംഗ്‌, എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ അത്യാവശ്യം ആയി ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഒമാനിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ആയാലും മതി. ഉടൻ വിളിക്കുക 98025223
അമറാത്തിൽ ലേഡീസ് സലുണിലേക്ക് എല്ലാ വർക്കും അറിയുന്ന മെഹന്തി ഉൾപ്പെടെ അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ ഒമാനിൽ ഉള്ളവർക്ക്മുൻഗണന not :
നാട്ടിലുളളവരെയും പരിഗണിക്കും
Mob: 90220831
Job vacancy
I am looking for an employee with experience in Mercedes cars (Repair, oil and filter changing).
Location/ Alkhabura
Salary/ 180
For more details/ WhatsApp
📲95459466
സലാലയിലുള്ള ഒരു കോഫീഷോപ്പിലേക്ക് ഷവർമ മേക്കറേയും, സാന്റ് വിച്ച് മേക്കറേയും ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക…
+968 9270 0369
മസ്കറ്റ്: റൂവി ഹൈ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒമാനി ജെന്റ്സ് ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു തയ്യൽക്കാരനെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് +968 96700179 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. (NOC ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മുൻഗണന)
Urgent retirement for telecom company in oman
Steel fixers
Mason
Shuttering carpenter
Salary + accommodation
Leave and gratuity as per oman labour law
Candidate must be in oman with NOC
Contact : +968 9400 2589
Immediate requirement for
Car wash cleaner & Fuel filler
Location – Oman Oil, Muscat
Candidates should be locally available and ready to join immediately.
Contact:-71003390

Doctor Vacancy

Clinic Name : Century Medical Center

Working location : AL Khoud

Vaccancy : Female General Practitioner

Minimum experience : 3 years

Salary and Packages: 1000 riyals inclusive of accommodation

Working time : 8 hrs

Contact : +968 95881479

URGENTLY REQUIRED FOR A REPUTED COMPANY IN OMAN

*A reputed Company in Oman is seeking applications from suitable candidates immediately. Eligible candidates may forward their updated resume with photograph

Please note:
•Prefer candidate with Gcc experience .

•Only shortlisted candidates shall be contacted for personal / telephonic / video call interview.

1. Job Title: Electrical Technician – 33/11KV Distribution Network – (3 No’s)
Qualification: Vocational Training Certificate as Electrical Technician.
Candidates should have more than 2 + years’ experience in Electrical Projects

2.Job Title: Lineman – 33/11KV Distribution Network – (4 No’s)
Qualification: Vocational Training Certificate as Lineman
Candidates should have more than 2 + years’ experience in Electrical Projects

Accomadation ✅ weekly off : ✅ Duty Time : 8-10 hours
Contact No : + 96899706295
Whatsapp :+ 96899706295

Job Vacancy:Accountant
Urgently required an Accountant
for Construction Company In Azaiba.
B.Com Graduate with 2-3 years experience, Tally experience preference. Visa available
Pls send the CV to info@memaaroman.com

Job Vacancy :
Construction Company in Oman looking for suitable candidate for following Position .
1) Civil Foreman
2) Grader Operator
Should have experience 5 to 10 years in the same field .
Those who are in Oman and Valid Visa holders can apply.
Please share the CV to usha@gulfdam.com

അക്കൗണ്ടന്റ് + സ്റ്റോർ കീപ്പർ :

മസ്കറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് + സ്റ്റോർ കീപ്പിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പ്രാവീണ്യം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്..നിലവിൽ വിസ ഉള്ളവരെ ആണ് പരിഗണിക്കുക !!

NB : Salary @ OMR 200.000 + Accommodation will be provided !!
Contact No : 91715042

Vecancy category
Required female and male cleaning /school/college
Should be available in oman
Cnt number .79439511

Urgent cafe staff needed.
Sandwich maker – 2
Juice maker – 2
Helper – 2
Please contact or whatsapp :
98936787

Please share to all friends

A Reputed company in SALALA urgently looking for below mention positions
1. Cleaner – 16
2. Tea Boy – 5
3. Land Scapper – 8
4. Electrician – 10
5. Plumber – 10
6. A/c Technician – 5
7. Carpenter – 5
Contact : +968 94265616

JOB REQUIRED

Autocad civil draghtsman Having five years experience in municipality drawings. Looking for a suitable placement in oman&Noc available.
Contact. 96058690
Watsup 79067799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *