ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക 
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Job vacancy
Looking juices maker.
Location / Qantab – Muscat
Salary /150
For more details /📲99059404
Job vacancy
Looking 2 chefs for shawarma.
Location / Al Hail – Muscat
For more details /📲 94770458
Job vacancy
Looking a worker for Loading and unloading to work in a building materials shop.
Location / Al Swaiq
For more details /📲90995422
Job vacancy
Looking a worker who can make pizza and grills.
Location / Ibri
Salary / 150
For more details /📲 92339446
Job vacancy
Looking for
– butcher
– Chef for shawarma and fast food.
Location / Al Ma’abila
For more details /📲 93443883
Job vacancy
Looking chef with experience for burgers and pasta.
Location / Suhar
For more details /📲97111149

നിസ്വ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് മറ്റ്റിരിയൽ ഷോപ്പ് കളിലെക്ക് അക്കൗണ്ടൻ്റ് മരെയും സൈൽസ് മാൻ മറെയും ആവശ്യം ഉണ്ട്.

നിലവിൽ ഒമാനിൽ ഉളളവർ ബന്ധപ്പെടുക.

WhatsApp :- 96563825

ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി, ലോഡിംഗ്, ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് എന്നിവയിൽ ജോലിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി ബന്ധപ്പെടുക, ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 90675939

Urgently looking 1)Insurance Manager(1no)
2)Procurement manager (1 no)
3)Hr manager (1 no)
Salary 500 to 600.
Please contact
99133224

Urgently looking the following categories
1)office executive (5nos )
2)gust relations
2 (nos)
Salary 300-350. Pls contact.99133224

Urgently looking for Finance Manager Experience 5 to 7 years in Hospital field. Salary scales 1200 to 1400 pls contact 99133224

Vacancy – PROCUREMENT MANAGER
Experience – 13-15 years’ of relevant working experience in Oil & Gas, Water Pipeline & Construction.
Please send your CVs to hr@alnasserbsc.om
Subject Line “Procurement Manager”.
Key Accountability:
• Responsible for the direction of the materials management and purchasing function to achieve service and inventory goals.
• Manage the tactical operations of the materials management, purchasing function and team members in it.
• Establish and implement purchasing strategies, policies, and procedures.
• Identify vendor opportunities and challenges, and partner with the Product Management team to ensure appropriate resolution.
• Collaborate with Project Management and other departments to ensure accurate forecasting and inventory planning.
• Negotiate pricing, contracts, and payment terms with suppliers.
• Evaluate all purchase orders to ensure the compliance with project requirements, and ensure most cost effective possible and within a specific time frame for material.
• Prepare and maintain supplier evaluation forms, supply position risk assessments.
Requirements:
Must be locally available in Oman
Can join immediately

Exciting Opportunities for Nurses To Join Reputed Hospital Chain in Oman
a, Bsc / Gnm candidate with 3 years of experience
b, Preferred candidate with Oman license or prometric cleared.
Interested please call :+968 90163686

ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ insideoman2020@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

ദയവായി ഈ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ആരും സി വി അയക്കരുത്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരുവിധ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിപാടികളും ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ നടത്തുന്നില്ല.

ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം. ഇത്തരം ജോലി സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുക വഴി അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

കൂടുതൽ ജോലി സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റു പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക 

https://www.facebook.com/insideomanio

ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക

Jobs In Oman Archives – (inside-oman.com) 

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ജോലി ഒഴിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *