ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക 
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Job vacancy
Looking 2 waitres
and 2 kitchen helpers for restaurant in
Al Seeb
Salary + Room + food
📲 99741618

Urgently required Accountant for a well reputed *Auditing Firm in Oman * for the following locations.

Sur/ Nizwa/ Buraimi/ Sohar (Please mention the preferred locations)

Atractive Salary (Based on experience) + Accommodation provided.

Applicant should be ready to join immediately and available in Oman now.

Email your CV to info@securetagoman.com

Job vacancy
Looking a butcher with experience
Location / Shinas
Salary / 150 + room + food
For more details /📲95622494
Job vacancy
Looking a Grills chef for Turkey coffee shop.
Location / Al Tharmad – Al Suwiq.
For more details /📲94558407

Immediate hiring food deleivery drivers with there own car.

10 hours Duty timings including 1 hour break. 6 days in a week. No off day on Thursdays and Fridays.

Company will provide
(280 OMR Basic salary + 10 OMR Internet package)

After exceeding 15 orders each order will be paid . 800 BZ extra.

Area : Muscat Region only.
Mabella.
Alkhoud
Mawaleh
Alkhuwair
Qurrum
Ruwi
Amerat

Intrested candidate please contact by whatsapp, no phone calls please 93578999

(1) Urgently required to Shahi Foods and spices Oman                                                 
(A). inventory in charge = graduation with 6- 10 years’ experience
(B). store in charge = graduation with 4-8 years of experience
(C).machine technician = diploma/Btech with 4-8 years’ experience
(D) .ac technician = diploma with 4-8 years of experience
(E). sales executives = graduation with 2-4 years’ experience
(F). van sales man = plus two with 2-5 years gcc experience
(G). retail supervisor = graduation with 4-8 gcc experience
(H). retail shop in charge = graduation with 2-5 gcc experience
(I). retail sales man = graduation with 2-4 gcc experience
(J) it administrator = graduation with 3 year gcc experience
(K). merchandizer = plus two

Interested candidates send CV to careers@shahispices.com or call 93811402

URGENTLY REQUIRED FOR A REPUTED COMPANY IN OMAN

*A reputed Company in Oman is seeking applications from suitable candidates immediately. Eligible candidates may forward their updated resume with photograph to
manuksnair@gmail.com

Please note:
•Prefer candidate with Oman experience (Currently Available in Oman) and NOC.
•Please mention the” Job title” in the email subject, for which you are applying.
•Only shortlisted candidates shall be contacted for personal/telephonic / video call interviews.

1. Job Title: HSE Officer – Electrical Distribution Network
Qualification: Graduation in Elec. Engg. + IOSH (IGC) + NEBOSH & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

2. Job Title: Site Engineer – Electrical Distribution Network
Qualification: Graduation in Elec. Engg. & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

*3. Job Title: Truck Driver cum Crane Operator *
Qualification: – Valid ROP License & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5-7 + years’ experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

4. Job Title: Site Surveyor
Qualification: Diploma in Surveyor Course & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years’ experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

5. Job Title: Draughtsman
Qualification: Diploma / Vocational Training in Draughtsman Course & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years’ experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

6. Job Title: Electrical Technician – 33/11KV Distribution Network – (12 No’s)
Qualification: Vocational Training Certificate as Electrical Technician & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years’ experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

7. Job Title: Lineman – 33/11KV Distribution Network – (20 No’s)
Qualification: Vocational Training Certificate as Lineman & NOC From the current Company
Candidates should have more than 5 + years’ experience in Electrical Projects under various clients in the Sultanate of Oman

Accomadation ✅ weekly off : ✅ Duty Time : 8-10 hours
Contact No : + 96896378959
Whatsapp :+ 96898323202
Mail id: manuksnair@gmail.com

റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനിയറെ ആവശ്യമുണ്ട്
Contact :- 97687878

ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ insideoman2020@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

ദയവായി ഈ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ആരും സി വി അയക്കരുത്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരുവിധ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിപാടികളും ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ നടത്തുന്നില്ല.

ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം. ഇത്തരം ജോലി സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുക വഴി അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

കൂടുതൽ ജോലി സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റു പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക 

https://www.facebook.com/insideomanio

ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക

Jobs In Oman Archives – (inside-oman.com) 

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *