ഒമാനിലെ താപനില 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് അടുക്കും, 2021 ജൂൺ 3 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ഫാഹൂദിലായിരുന്നു.

ജൂൺ മൂന്നിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അഞ്ച് താപനില, ഫഹൂദിൽ 49.3 ഡിഗ്രി, ഇബ്രി, ഖാൻ ആലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 48.8 ഡിഗ്രി, അൽ സുനീനയിലും ദിമാ വാ അൽ തയിൻ എന്നിടതും 48.7, എന്നിവയാണ്.

ചൂടുകാലം വരുന്നു; വാഹന ഉടമകളും യാത്രികരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

അവലംബം ഒമാനിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *