ഒമാനിൽ ചന്ദ്രപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റമദാൻ 29 പൂർത്തിയാക്കി നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒമാനിലെ മത കാര്യാ മന്ത്രാലയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു
ഏവർക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഈദ് മുബാറക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *