അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഒമാനിൽ മുസന്ദം, ബുറൈമി, അൽ-ദാഹിറ, നോർത്ത് അൽ-ബാത്തിന, അൽ-ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ 16 ചൊവ്വാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“ബാക്കിയുള്ള ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നേരിട്ട് ജോലി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ” റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് ഒമാൻ ടിവി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *