നിസ്‌വ: തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായം ശ്രീജ ഭവനിൽ  ശ്രീജിത്ത് (43) ഒമാനിലെ ഇസ്‌കിയിൽ നിര്യാതനായി.

പിതാവ് : കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ
മാതാവ്: വിജയകുമാരി.
ഭാര്യ: അശ്വതി ശ്രീജിത്ത്.

ഇസ്‌കി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരം തുടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *