ഒമാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറ്റും പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള എംബസി ഓപണ്‍ ഹൗസ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.30ന് എംബസി അങ്കണത്തില്‍ നടക്കും. നാലുമണി വരെയാകും പരിപാടി. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി അമിത് നാരങ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ സുൽത്താനേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികളും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും അധികൃതരെ ബോധിപ്പിക്കാം. നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഓപൺ ഹൗസ് നടക്കുന്ന സമയത് 98282270 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് തങ്ങളുടെ പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മസ്‌കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസ്സി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *