ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് ചെയർമാൻ പങ്കജ് ഖിംജിയെ ഐസിസി അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് (ഒസി) ചെയർമാൻ പങ്കജ് ഖിംജിയെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ബിർമിംഗ്ഹാമിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐസിസിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഖിംജിയെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇമ്രാൻ ഖ്വാജയും നീൽ സ്പെയിറ്റും ബോർഡിലെ അസോസിയേറ്റ് അംഗ പ്രതിനിധികളായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ICC ചെയർ ഗ്രെഗ് ബാർക്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: “അടുത്ത ടേമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ഡയറക്ടർമാരെ ബോർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇമ്രാൻ, പങ്കജ്, നീൽ എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തന്ത്രം നൽകുകയും ഗെയിം വളർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കായികരംഗത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടരും, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാനാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *