കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാത്ത എല്ലാ സ്വകാര്യ, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തേ (2020 & 2021) പിഴയും പുതുക്കൽ ഫീസും അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് silhouette connect plugin crack ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഒമാൻ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് അറിയിച്ചു.

ജൂൺ 2 വ്യാഴാഴ്ച (നാളെ മുതൽ) പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, 2022 ഡിസംബർ 2 വരെ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. dgflick album xpress pro 10.0 crack

അതേ സമയം മറ്റു ട്രാഫിക് ഫൈനുകൾ അടക്കേണ്ടി വരും.

ഇന്നലെ സുൽത്താന്റെ descargar ashampoo burning studio 18 കാബിനറ്റ് പ്രസ്താവനയുടെ ഉദാത്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആനുകുല്യം എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

adobe acrobat dc pro crack ita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *