ഏറ്റവും പുതിയ ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക 
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

ജോലിക്ക് ആരെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടുക

1) . Company Name: Control Contracting & Trading Co. Pvt LLC
Contract Length: 48 months
Job Location: Abu Dhabi
Nationality: Any
Experience: 2 years of experience in Oil & Gas Operational facilities
Candidate’s Availability: Inside UAE
Availability: Immediately
Salary Range: 2500 – 4000 AED /month
Benefits: Transportation + Accommodation + Visa + Health Insurance
Interview Date: 6th Dec – 9th Dec 2021
Timing: 08:00 AM – 03:00 PM
Location: M2, W3, Industrial Area, Musaffah Industrial City, Musaffah, Abu Dhabi.
Contact #050 1537262
Whatsapp #055 9011856
2) Vacancy for experienced Air conditioner technician ( UAE experience) Attractive offers !! Hurry up !! Send in your CVs to 055 195 9828
3) Asst Manager – Post –Male – indian only
Site Engineer
Should be good spoken & written English
Good Knowledge of 3d design for garden
Should have UAE driving License
Salary 4500 plus commission + all other benefits
Web developer
Admin Assistance – Female- indian/neplai/philipino
Office coridinators
Web design & development
Know of social media inhancement
Graphics design will be added advantage
Salary 4000 + all other benefits
Pre-Sales – Female philipino only
Should be good in english
Should be presentable
Should be work timing flexibility
Salary 2500 + all other benefits
Manager – Post –Male – indian only (Garden company Experience)
Site Engineer
Should be good spoken & written English
Should have UAE driving License
Salary 4500 plus commission + all other benefits , EMAIL: shyam@aamlandscape.com , info@aamlandscape.com
4) Looking for a Chemical Engineer, who can join immediately, must have experience at least 1 year.
Detergents manufacturing company, Ajman
Kindly contact me and send your CV
058-1162456
5) : Urgent Hiring in Qatar!!!
HIGHWAY DESIGN ENGINEER.
SR. SANITARY SEWER ENGINEER
– Must have experience in a Design Consulting company
– Applicants inside Qatar or those who are currently in India / Pakistan can also be considered.
Please send an updated CV to:
kayna.formentera@duncan-ross.com
6) . ഷാർജയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് UAE യിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക കോൺടാക്ട് നമ്പർ(whatsapp 0509295979, post date ,04/12/2021 last date 09/12/2021
7) Hiring professional videographer/ photographer who has experience and creative skill in video filming and video editing for advertisements, cinematic videos – Highly proficient in editing with Adobe Suite specifically Adobe Premiere or Final Cut, After Effects, Photoshop and Illustrator – Ronin Gimball operating Interested candidates are required to send their CV to ​/ Email: azyaa-amna@hotmail.com 06/12/2021
😎 അലൈനിലേക്ക്,ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ, അറബി വീട്ടിലേക്ക്,ഒരു ട്രെയിവറേ,,, ലീവ് വേക്കസിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, വിളിക്കുക O563541053
9) Designation: Accounts Officer
Location: Dubai
Qualification: CA Inter only.
Interested candidates, please share your CV with hr@legendsaccounting.com
10) Sharjah UAE
06 December 2021 Porota
Chappathi
Dosa
Vellappam
Snacks എണ്ണ കടികൾ
ഷാർജ:👆🏽 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലി അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
യുവാക്കൾക്ക് മുൻഗണന
വിസ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
+971586502091
+971523294295
11) Abu Dhabi UAE
06 December 2021 Photographer for studio
അബു ദാബി: സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
+971 55 560 1669
12) Abu Dhabi UAE
Typist for a typing center
അബു ദാബി: ടൈപ്പിംഗ് സെൻ്റർ ലേക്ക് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
യുഎഇ ജോലി പരിചയം നിർബന്ധം
താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
+971 55 560 1669
13) We have an urgent opening for desktop support engineer position for Dubai UAE.
Experience-3+ Years in Desktop L2 support.
Interested candidate who are inside Uae & can join immediately to 15 days,can share their CVs on sakeena.bano@3i-infotech.com or dm.🇦🇪
14) Wanted immediately joining Logistic sales person with driving license .
Kindly send the cv to Customerservice@baselinelogistic.com
Location : Abu backer Siddique ,Dubai🇦🇪
15) Urgent Hiring in UAE!!!
CIVIL 3D TECHNICIAN
– Must be immediately available in UAE
– Can join within 1 week
Please share your updated CV to:
kayna.formentera@duncan-ross.com🇦🇪
16) Designation: Accounts Officer
Location: Dubai
Qualification: CA Inter only.
Interested candidates, please share your CV with hr@legendsaccounting.com🇦🇪
17) We are looking for an experienced Project Manager to join our team in Dubai.
The candidate must have sufficient experience in aluminium & glazing works.
The candidate must have a bachelor’s degree in engineering.
Please send your CV to :
fadi@tsscaluminium.com🇦🇪
18) Urgently Required – Finance Analyst/ Accountant
Preferably from Service Industry
Qualification: B.Com/M.Com/ CA
Experience: Minimum 2 years in UAE
Only candidates currently avialable in UAE will be considered
Hrsupport@britishorchardnursery.com
19) . Junior Accountant
Haute Coffre Packing Materials Industries LLC
1 Vacancy
Employer Details
We are looking for an ambitious Junior Accountant (Male) for our packing materials company in Umm Al Quwain. Preferably Keralites only. Candidate Requirements: 1. Qualification B.Com 2. Must have knowledge in Tally & Microsoft office 3. Good communication, interpersonal and analytical skills 4. Flexibility
1 Vacancy
Umm Thaob, Umm Al Qaiwain United Arab Emirates
20) AL MIJDAF ALUMINUM FACTORY
അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്രേറ്റർമ്മാരേ ആവശ്യമുണ്ട്
1, 5 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ ഉള്ള ഫോർമാൻ .
2, 5 വർഷം UAE എക്സ്പീരിയൻസ ഉള്ള ഫാബ്രിക്കേറ്റെർ 2 പേരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
0506034665🇦🇪
26.
📨 Typist for a typing center
🔺UAE experience compulsory
📨 അബു ദാബി: ടൈപ്പിംഗ് സെൻ്റർ ലേക്ക് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
📨 യുഎഇ മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
📨നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ താൽപര്യമുള്ളവർ വാട്ട്സ് ആപ് CV with text message അയക്കുക
🪀+971 55 796 0678
27.
📱Gulf experienced Mobile Phone Technician
📱 അബു ദാബി:മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോപ്പ് ലേക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
📱മുൻ ഗൾഫ് പരിചയം നിർബന്ധം
📱താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971554784831
28.
☀️ Porota Maker
☀️ അബു ദാബി: കഫെതീരിയ യിലേക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാകാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
☀️മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
☀️താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 55 773 3580
29.
🕶️ Optometrist
🕶️A leading Luxury retailer in UAE is looking for Optometrist
🕶️who can join immediately in their firm.
🕶️Those who are fit with the below criteria may forward their updated CV to the given mail id.
🕶️Vacancies are for UAE, Qatar, Bahrain
🕶️Bachelor Degree in Optometry
🕶️Minimum 2 years of continuous experience as Optometrist
🕶️Preferably looking candidates who are currently in UAE
🕶️But Overseas optometrist can also apply.
🔺jenitjt2009@gmail.com
30.
♦️ Porota
♦️ Chappathi
♦️ Dosa
♦️ Vellappam
♦️ Snacks എണ്ണ കടികൾ
♦️ ഷാർജ:👆🏽 മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലി അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
♦️ യുവാക്കൾക്ക് മുൻഗണന
♦️ വിസ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971586502091
🪀+971523294295
31.
📣Home Female Nurses for Arabic family house
📣One year gulf experience compulsory
📣Age up to 45
🔴ദുബായ്: അറബി വീട്ടിലേക്ക് ഫീമെയിൽ നഴ്സ്മാരെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
📣മുൻ ഗൾഫ് പരിചയം നിർബന്ധം
📣വയസ്സ് 45 വരെ ആവാം.
📣നിലവിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും അപേക്ഷിക്കാം
📣നല്ല ശമ്പളം+റൂം ഫുഡ്+ടിക്കറ്റ്+ വിസ ഫ്രീ
📣താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+91 96332 28389
32.
📸 Photographer for studio
📸 അബു ദാബി: സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
📸മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
📸താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 55 560 1669
33.
⭐ അബു ദാബി: ടൈപ്പിംഗ് സെൻ്റർ ലേക്ക് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
⭐ യുഎഇ ജോലി പരിചയം നിർബന്ധം
⭐താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 55 560 1669
NB: എത് ജോലിക്ക് CV അയകുബോൾ CV യും അതോടൊപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൂടി അയക്കണം
34.
Urgent hiring staffs for a aluminium factory:-
♦️ Foreman
♦️ Aluminium fabricators
♦️ Marketing executive
🟨 UAE experience compulsory
🟨
ഉമ്മ
 
ുൽ ഖുവൈൻ:അലുമിനിയം കമ്പനി യിലേക്ക് ഫോർമാൻ, ഫേബ്രികറ്റർസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്്ക്ലൂസീവ് എന്നിവരെയും ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
🟨 യുഎഇ മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
🟨താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 50 603 4665
35.
ദുബൈലെ മലയാളി ഫാമിലിക്ക് ഒരു maidine ആവശ്യമുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന.AED 1000.00 സാലറി + താമസം + ഭക്ഷണം . 3 മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോകാൻ 2 മാസത്തെ ലീവ് സാലറിയോട് കൂടിയ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ Whatsapp +971 551233749
Only WhatsApp 🙏🏻
36.
Urgent Hiring in UAE!!!
CIVIL 3D TECHNICIAN
– Must be immediately available in UAE
– Can join within 1 week
Please share your updated CV to:
kayna.formentera@duncan-ross.com
37.
Hiring is ON !!!!
Designation: Accounts Officer
Location: Dubai
Qualification: CA Inter only.
Interested candidates, please share your CV with hr@legendsaccounting.com
38.
Dear Connections!!
We have an urgent opening for desktop support engineer position for Dubai UAE.
Experience-3+ Years in Desktop L2 support.
Interested candidate who are inside Uae & can join immediately to 15 days,can share their CVs on sakeena.bano@3i-infotech.com or dm
39.
Wanted immediately joining Logistic sales person with driving license .
Kindly send the cv to Customerservice@baselinelogistic.com
Location : Abu backer Siddique ,Dubai
40.
Helping jobseekers
Al Basti & Muktha LLC; A reputed Building Construction Company in Dubai has the below requirements:
● Project Managers.
● Construction Managers.
● Planning Engineers.
● QA QC Engineers.
● Safety Officers.
● Land Surveyors.
● Site Engineers.
● Junior Engineers.
Candidates with relevant experience in high raise tower and luxury apartment projects in Reputed companies can forward their CVs to:
naveenp@abmgroup.ae
• PS: Since 99 percent working class population speak Hindi, the position is limited to Indians.
Apologies. Candidates who are locally available will only need to apply.
41.
We are looking for a freelancer web developer/ designer to modify and redesign our company’s website Location Dubai ​/ Whatsapp only: 056 567 2602
42.
UPVC Doors & windows Company. Marketing representatives of Arab and Indian nationalities are required, with a car condition. Basic salary + commission ​/ Mobile: 058 283 2787 or 058 283 2788Email: alnajialhamari@gmail.com
43.
Programmer, graphic designer, and social media program manager with at least two years of experience, ready to work in Abu Dhabi ​/ Whatsapp only: 056 939 4733
44.
Required Male/ Female candidate with good experience of over 2 years in purchase and sales of required for a Showroom ​/ Mobile: 058 818 9361Email: rit.petrapack@gmail.com
45.
Vacancy – Accountant cum Cashier!!
Location: Port View, Dubai
Salary – AED 4000 + Overtime allowance
Key Skills:
1 to 2 years of experience in accounts and cash handling role.
Ability to collect payments whether in cash or cheque.
Interested candidates can send their CV with the subject line “Accountant cum Cashier” to career@e-dc.com.
46.
As received:
Urgent Requirement…!!!!
Global Pageant Inspection is looking for QC Supervisors in UAE on urgent basis.
> Duration: One Year extendable
> Tentative Starting date : Immediate
> Location: UAE
> Positions: Mechanical and E&I QC Supervisors
Preference of Candidates:
> Currently available in UAE
> Vast Experience in Piping and Structural Fabrications
> Experienced in Inspections and quality field
Interested candidates kindly drop your CV to career@globalpageantest.com with subject “RFQ 617 + QC Supervisor+ UAE”
47.
Hiring!
Position: Purchase Officer
Minimum Five Years Experience in Construction Industry Required
Any Nationality who can join immediately, please drop your CV to
talent@alaliconstruction.com
48.
VERY URGENT REQUIREMENTS
Civil Engineer- 4 no’s
Document controller- 1
Mechanical QCI Static and Rotating (ARAMCO approved)- 2 no’s
Civil QCI ARAMCO approved – 2 no’s
Lead Mechanical Engineer- 1
Telecom Engineer- 1
NDT Coordintor- 1
Civil Technical Engineer- 2 no’s
Telecom QCI (ARAMCO approved)-1
Duration :Long term
Email :iqbal@amplitudeksa.com rameez@amplitudeksa.com
49.
Hiring: Graphic Designer
Location: Dubai
Experience: 0-3 years
Education: Bachelors degree in Graphic Design (preferred)
Language: Arabic (proficient) + English
One of our MNC client is looking for a Graphic Designer responsible for creating graphic designs in alignment with the company’s corporate graphics guidelines. Participate in the production of a variety of corporate graphic design materials such as for advertising initiatives, brochures, newsletters, trade show and exhibition displays, corporate communications and corporate identity.
Candidates whose profile matches the requirement should send their resume to headhunter@accelhrc.com with the title Graphic Designer.
50.
Key Requirement:
1. #Bachelor Degree in HSE or Industrial Engineering or any related Engineering Fields
2. 10-15 years #experience in HSE Management and Technical Safety Engineering in Oil & Gas Industry, specialized in #Upstream (Onshore /Offshore) Projects.
Interested candidates please #send your updated #resume to: nisha@resmodtec.com
51.
#Looking for an experienced candidates for following positions:
– Process Commissioning Supervisor
– Senior Operator DCS Commissioning
– Senior Field Operator Commissioning
– Technician Mechanical Commissioning
Please send your CV to: hr.algeria@petrofac.com and indicate which position you are applying for in the subject line of the Email.
Only the preselected candidates will be contacted.
52.
Opening for a “Document Controller” for our MEP Contracting company in Dubai.
– Job Location – Dubai
– looking for young, talented and dynamic personality
– Joining – Immediately
– Experience – 3 – 5 years in Construction or MEP companies
– proficient in English: both speaking and writing
– Hands-on computers skills (Microsoft Excel and Word)
– advanced typing and letter drafting skill
– all other benefits as per the UAE Labor Law
– Nationality – Any
– Preferences – Cancelled visa and Visit visa
Interested candidates can send the updated CV to hr@rovegroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted.
53.
Urgently need of COATING SUPERVISOR!
At least 5 years expereince in pipeline project.
Proficient to related softwares.
Familiar with HSS work (heat shrinkable sleeve) and ADNOC Quality rules and procedures.
Locally available to join immediately.
Qualified candidate may submit CV along with valid certificates to hamilton@cppmde.com
54.
Urgently Required
for Oil & Gas EPC Projects
Site Instrumentation Engineer
– Bachelor of Engineering in Instrumentation
-At least 5 Years Experience in EPC Projects.
– Ready to Join Immediately.
please send ur CV to:
hrd@cctcauh.ae
email title : Instrumentation Engineer
55.
Urgently looking for Sales Coordinator with Joinery experience.
Salary : AED 3,000 – AED 4,000/-
Sent CV to Recruitment@techgroup.ae
56.
Al Ali Construction And Development is Hiring!
Position: HR Officer
Relevant Industry Experience Required
Any Nationality who can join immediately, please drop your CV to
talent@alaliconstruction.com
57.
FAWAZ UAE is looking for:
FM Coordinator
➢ 5+ years’ experience in handling FM Sites (AMCs, Service Calls)
➢ Ability to handle Labour, Materials & Inquiries.
➢ Well-developed Planning ability and to co-ordinate multiple tasks simultaneously.
➢ Excellent Communication Skills.
➢ Candidates must be in UAE.
Interested candidates share your profile @: ae.recruitment@fawaz.com with Subject Line: (Position: F21-FM Coordinator)
58.
Excellence Driving is Hiring!!
Accountant cum Cashier!!
Location: Port View, Dubai
Salary: Upto AED 4000 + Overtime allowance
Gender: Male (Due to work requirements)
Key Skills:
1 to 2 years of experience in accounts and cash handling role.
Ability to collect payments whether in cash or cheque.
Interested candidates can send their CV with the subject line “Accountant cum Cashier” to career@e-dc.com.
59.
Nursery Teacher Vacancy
Female candidate, must have degree in ECCE or diploma in ECCE + some other degree or CACHE 3. Please email your CV with subject Nursery Teacher to nurseryhappyhearts@gmail.com
60.
Falcon British Nursery is expanding its cleaning team. Starting 2 January 2022 with training beforehand. If you have worked as a cleaner in a school/nursery, hospital or hotel, send your CV to info@falconbritishnursery.com and add cleaning job to the subject line.
61.
1. We are looking for a qualified Procurement Engineer with 5 years of gulf experience in MEP contracting Company with good communication, negotiation skills with local market knowledge. If interested, please forward your CV to hr@elemecuae.com
2. Our Contracting Company is looking for the following engineers:
1. Electrical Engineer (2-5 years Experience only)
2. Mechanical Engineer (2-5 years Experience only)
3. Mechatronics Engineer (2-5 years Experience only)
Nationality: Indian/Pakistani
Send CV to: HR3@mazaya8.com
3. We are Looking for the Following Categories on an Urgent Basis:
1) Planning Engineer.
2) Technical Coordinator.
3) Civil Draughtsman.
4) Commercial Manager.
5) Safety Officer with Thrakhees
Having worked in the construction industry for at least 10 years in the UAE and ready to join immediately.
Please share Your CV: hr@kbjcontracting.com
4. Looking for Accountant with minimum 3 year UAE Experience in Construction
Or Contracting Company
JOB Location: Dubai
Please send CV to Muhammed.rafeeq@ims-steel.com
Salary scale : 5k – 7k
Urgent Requirement , candidate should ready to join with in Two weeks
5. We’re hiring!
Opening several positions for Oil and Gas Company that will be placed in East Java.
1. Site Administration Officer : min 3 years in Oil and Gas
2. Local Liaison : min 3 years in Oil and Gas
3. Rotating Engineering : min 4 years in Oil and Gas
4. Project Manager : min 5 years in Oil and Gas
5. Project Scheduler : min 5 years in Oil and Gas
6. HSE Manager : min 5 years in Oil and Gas
6. Urgently looking for the following positions for our units in Abu Dhabi & Al Ain region.
1. #Registered_Nurses – Dermatology – Abu Dhabi
2. #Registered_Nurses – Out Patient – Abu Dhabi
3. #Laser_Technicians – Abu Dhabi
4. #Laser_Technicians – Al Ain
Interested candidates may send their updated profiles to siraj.khan@cosmesurge.com
62.
1. Looking for highly skilled Procurement officer with construction and fitout experience
Immediate joining preferred
Please send your CVs to what’s app – 056 999 0653
2. Looking for Executive Officer for Royal Health Group- Abu Dhabi.
Interested candidates please share your resume
Recruitment@rhg.ae
63.
Requires immediately -Visa cancelled candidates,in process cancellation (notice period) or on visit visa for a RAK based MEP co —-Electrical foreman,Industrial electrician, helpers with min 2years gulf experience. Please send Resume at 00971581063090(nocalls pls).ASAP, those who can join immediately.. Thanks..
64.
Required HVAC site Engineer with (4 Years minimum experience )
Please send your CV to
shafar97@eim.ae
1.
We are hiring!
Recruiter
Loc: Abu Dhabi
Open for Freshers in UAE or 1/2 yrs HR/Recruiter experience
Female – Hindi and English speaking
Preferably Visit Visa
Business Development Executive
Loc: Abu Dhabi
2-6 yrs of experience as Sales / BDE in an IT Solutions industry
Female – Fluency in Arabic and English
Send CV in career@ssac-uae.com or call us at 02 6580811
2.
Source: Linkedin
Vacancy for an accountant in abudhabi with minimum two years of experience in construction industry. Candidate must’ve have valid UAE driving license.
Application deadline: 20/12/2021.
Salary range 3K – 4K Dhs.
Interested can sent their CVs to hr@procivil.ae
N.B: Please note that i just shared the post which i received. I’m not working in this company.
3.
UAE
Company – Lavoya
Vacancy – Accountant who can join our fast-growing team at the earliest. This role would be based at our Corporate Office in Dubai Media City and would be responsible for managing general accounting for all our F&B brands.
If this interests you and you can join us ASAP,
please mail us your CV here — careers@lavoya.com
4.
Logistics & Accounts Executive
Employment: Full Time
DDU Express is looking for a Logistics & Accounts Executive who can join immediately with below duties & responsibilities:
Logistics:
• Checking of shipments’ status with the shipping lines
• Assisting Logistics team in checking & processing Customers’ Claims
• Preparing and sending shipping documents
• Performing other Logistics duties as requested.
Accounting:
• Posting and processing daily journal entries to ensure all financial business transactions are recorded.
• Preparing payments, disbursements, and performing reconciliations.
• Monitoring customer’s collection and invoices aging, and reporting of deviations from the credit policies.
• Assisting Finance Manager in Reconciling financial discrepancies by collecting and analyzing account information.
• Assisting Finance Manager in preparing monthly and yearly closings.
• Filing, maintaining, and distributing accounting documents accurately and in accordance with company’s policies and accepted accounting practices.
• Performing other accounting duties as requested.
Requirements• Accounting / Finance Graduate
• Experience in Logistics
• Experience in Accounting
• Proficient in operating an Accounting System
• Fast in data entry
• Analytical, strong attention to detail, excellent organizing abilities and a team player.
Share your Cvs to : vinod@ddu-express.com
5.
We are hiring :
2 Document controllers
*local hiring only with immediate joining
*have 2+ experience in documentation.
Please send your CV to:
hr@agrqatar.com
6.
Al Mulla Travels & Tourism is hiring Travel Desk Executives.
The ideal candidates should:
– Have general knowledge of UAE leisure activities.
– Strong hospitality experience and language skills.
– Be courteous, polite and pleasant.
– Responsibly manage all travel & leisure queries and requests from the guests staying at the hotel.
– Have a proactive approach to offer and sell travel products and services.
– Be willing to work in shifts and be flexible to work at alternative hotel premises.
If you think you would be a good fit please send your resume to ishraqcareers@almulla.com before 15th December 2021.
7.
Urgent Hiring!
Sr Accountant
Requirements:
Minimum 10 years in a trading industry
Have handled Facility Banking, financial controlling
Strong leadership skills and negotiation
Background in handling group of companies
Fluency in Hindi / Urdu and English speakers
Can join immediately
To send cv in career@ssac-uae.com or contact us at 02 6580811
8.
We are hiring Document Controller ( Male/Immediate joiner only ) willing to be assign in western region(Island), Abu Dhabi.
Project duration: 3-4 months
Email: dc@core-ae.com
9.
Vacancy available for the below positions at 5* Hotel in Dubai:
* Concierge ( Female )
* Security Agent
* Bell Boy
* Door Lady
* Bartender ( Female )
* Commis 2
* DCDP
* Kitchen Stewards
* Housekeeping Attendant
Kindly send us your updated resume/CV to: o.antonova@tealhospitality.com
DEAR APPLICANTS, PLEASE SEND YOUR CV TO EMAIL ONLY !!!!
Due to a high number of applicants, only shortlisted candidates will be contacted. Thank you!
10.
We are looking for Administrative staff.
Requirements:
Should be well-versed with admin work
Should be a multitasker
Should have call handling skills
**UAE Driving license is a must for this role
Fluency in the English language is a must
Preferably with a dependent/self visa
Immediate hiring
Work location: Dubai
Nationality: Open
Please send your CV to hr@tafaseel.ae with the subject “Admin – TFHR0115.
11.
Company – ARADA Developers
Admin / Document Controller
Must have experience working with consultant / Contractors / Landscape Engineering companies.
Salary between: 7,000 – 9,000 AED (Based on the experience)
4 to 5 years minimum of experience of works as a project coordinator with the above type of companies.
Fully experienced in excel and writing reports.
Background of accounting is an additional benefit.
Administration skills.
Candidates meeting the criteria, apply directly at www.hireinuae.com
Register or login as a candidate (jobseeker) for free and share your resume with the Subject Mention
12.
UAE
Vacancy – Safety advisor/ Engineer
Required With Nebosh certificate and Sars card (preferred) with good knowledge in HSE and site activities
Qualification – Bachelor of Engineering or Diploma
Experience – 2 Yrs Gulf exp min
Only suitable candidates who can join immediately can share their CVs to sarfaraz@abrarme.com
13.
UAE
Vacancy – Accountant / Logistics Industry
Location: JLT, Dubai
Job Description:
– Oversee and manage the general accounting functions, including, but not limited to: accounts payable, accounts receivable, general ledger, and taxes.
– Managing bookkeeping; office inventory, petty cash and ensuring proper closing on a daily basis.
– Assist with month end closing and financial reports preparation.
– Prepare, review, and analyze financial statements to ensure accuracy and completeness.
– Prepare VAT return and ensure that VAT is filed timely; Ensure compliance with the UAE law.
– Issue invoices to customers.
– Reconcile bank transactions.
– Other tasks as assigned.
Job Requirements:
– Good knowledge in Accounting; VAT filing and Taxation in Logistics Sector in UAE.
– Good Knowledge in accounting software such as Xero.
– Must be proficient with MS Office, advanced skills in MS Excel are a plus
– Exceptional attention to details and can-do attitude, proactive in communication.
– Can works under pressure with minimum supervision.
– Willingness to learn, explore and suggest on how to improve the process
– Immediate Joiners.
Education: BS Accountancy graduate.
Experience: 3 to 5 years accounting experience in the logistics sector in UAE (Mandatory).
Salary – AED 6,000 – 8,000 per month
Please send your CV to
zad@alliancelhlm.com
Subject: Accountant 2021
14.
Vacancy – Accountant.
Brief: Accountant responsibilities include auditing financial documents and procedures, reconciling bank statements, and calculating tax payments and returns. To be successful in this role, you should have previous experience with bookkeeping and a flair for spotting numerical mistakes.
Responsibilities:
* Manage all accounting transactions
* Prepare budget forecasts
* Publish financial statements in time
* Reconcile accounts payable and receivable
* Compute taxes and prepare tax returns
*Manage balance sheets and profit/loss statements
* Report on the company’s financial health and liquidity
* Audit financial transactions and documents
* Reinforce financial data confidentiality and conduct database backups when necessary
* Comply with financial policies and regulations
Location: RAK
Requirement: Immediate Requirement
Language skills: English mandatory (Arabic is an added advantage)
Salary: AED 4,500
Accommodation: Provided
Basic Benefits: Provided
Please send your CV to hr@tafaseel.ae with the subject ” Acc -TFHR0111
15.
UAE
Vacancy – Cost Control Engineer
With minimum 6 yrs. experience in Construction / Fit Out company.
Interested candidates kindly send your CV at hr@asi-ae.com
16.
അജ്മാൻ ജർഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഫറ്റീരിയയിലേക്ക് ജോലി അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ whatsapp ൽ മാത്രം contact ചെയ്യുക
0569579228
17.
Fujairah UAE
🟨 Porota Maker for a Cafe
🟨 ഫുജൈറ: കഫെതീരിയ യിലേക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാകാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
🟨മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
🟨 യുവാക്കൾക്ക് മുൻഗണന.
🟨താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 52 385 9955
18.
Abu Dhabi UAE
🍅 Kerala Naadan Cook
🍅 അബു ദാബി: റസ്റ്റോറൻ്റ് ലേക്ക് ഒരു നാടൻ കുക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
🍅മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം.
🍅താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 56 374 3801
19.
Dubai UAE
⭕ Housemaid for working couple Arabic family house.
⭕No kids
⭕Any nationality can apply
⭕Salary AED 1500+Room+Food+Visa
⭕Only house Jobs
⭕ ദുബായ്:ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജോലിയുള്ള അറബി വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ലേഡി ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.കുട്ടികൾ ഇല്ല.
⭕താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+919605233686
20.
Abu Dhabi UAE
🥦 Breakfast items Maker
🥦 Lunch set Maker
🥦 Chinese food Maker
🥦 Snacks Maker
🥦 അബു ദാബി:റസ്റ്റോറൻ്റ് ലേക്ക് രാവിലത്തെ എല്ലാ തരം നാസ്ഥകളും , ചോറും കറികളും, എണ്ണ കടികൾ,ചൈനീസ് ഫുഡ് എന്നിവ അറിയുന്ന ഒരാളെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
🥦മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
🥦 Preference Tamil people
🥦നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ താൽപര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക
📱+971 55 946 8088
21.
Fujairah UAE
🥤 Juice Maker
🥪 Sandwiches Maker
☀️ ഫുജൈറ: കഫെതീരിയ യിലേക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ , ജൂസ് മേക്കർ എന്നിവരെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
☀️മുൻ പരിചയം നിർബന്ധം
☀️താൽപര്യം ഉളളവർ മാത്രം ബന്ധപെടുക
🪀+9195265 42520
📱+971547963968
22.
Abu Dhabi UAE
🔻 Wanted baby day care Abu Dhabi bus station,Al wahda or Airport road.
🔻 അബു ദാബി:മലയാളി ഫാമിലിക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ …
കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നോക്കുന്ന ഡേ കെയർ ചെയ്യുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കുട്ടികളെ രാവിലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആക്കി വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കുന്ന സംവിധാനം.
🔻👆🏽ആരകിലും ഉണ്ടകിൽ അറിയിക്കുക.
📌അബു ദാബി- അല് വഹ്ദ മാൾ , എയർപോർട്ട് റോഡ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉളളവർ മാത്രം വാട്ട്സ് ആപ് ബന്ധപ്പെടുക
🪀+971 56 757 6355
23.
Dubai UAE
🪚Need experienced carpenters 5 nos for DIP based company.
🪚 ദുബായ്:കമ്പനിയിലേക്ക് 05 ആശാരിമാർ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
🪚need to read drawings and work independently.
🪚salary range 1500 -2200 Aed. (Based on interview performance conducting at workshop)
🪚Accomadation and transportation provided by the employer.
🪚Visit visa also can apply.
Same day joining.
📱contact : +971521780673
24.
Ajman UAE
✈️ Travel Consultant
✈️ Urgent required a travel consultant for a travel company at Ajman
✈️ Minimum 03 years experience compulsory
✈️ Bachelor degree qualifications compulsory
✈️ Female/Male can apply
✈️ Can speak Arabic, English & Hindi languages
✈️Jobs:Visa typing, ticket issue for individuals,coorperates & clients
✈️If anyone interested please send your CV with text message to WhatsApp
🪀+919605233686
25.
Dubai UAE
🩺 Muslim Female Nurse for Arabic palace
🩺 ദുബായ്: അറബി പാലസിലേക്ക് ഒരു മുസ്‌ലിം ഫീമെയിൽ നഴ്സ് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്.
🩺 സാലരി 2800 DHS+റൂം ഫുഡ് വിസ
🩺 നിലവിൽ യുഎഇ ഉളളവർ താൽപര്യം ഉളളവർ വാട്ട്സ് ആപ് CV & text message അയക്കുക
🪀+919605233686

ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ insideoman2020@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

ദയവായി ഈ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ആരും സി വി അയക്കരുത്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരുവിധ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിപാടികളും ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ നടത്തുന്നില്ല.

ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം. ഇത്തരം ജോലി സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുക വഴി അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

കൂടുതൽ ജോലി സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റു പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക 

https://www.facebook.com/insideomanio

ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക

Jobs In Oman Archives – (inside-oman.com) 

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *