ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക 
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

ജോലിക്ക് ആരെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടുക

ob vacancy
Looking a chef for burger and pasta.
Location/ Jalan bani bu Hasan
Salary/ 150+
For more details/📲95256860
Job vacancy
Looking waiter and chef helper for shawarma, must be in Oman
Salalah
91712428
Urgent Requirement for an Accountant.
Job Location: Ghala, Muscat.
Qualifications: B.Com or Any Degree
Candidates should have a sound knowledge of Accounting Packages. Freshers can also apply.
Please Contact: +968 7859 2215
Looking for Marketing Executives 2 Nos For A firm in Al khuwair Muscat
Packages : Attractive Salary plus Accommodation
Send ur CV : mashfineasy@gmail.com
Whts up: 00971504332728

ഒമാനിലെ പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
1 . General Practitioner
(Male /Female)
2 . സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് (Female)
3 . X-RAY ടെക്‌നിഷ്യൻ (Female)
4 . ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ (Female)
5 . Pharmacist (Female)

E-mail : hr@almiskmedicalgroup.com
Mobile : +968 95991901

Hotel Staff Required –
Cashier
Steward
Receptionist
Marketing
+968 9419 8486

Dear All,
Urgent looking for Site Supervisor with minimum 7-10 years site experience in building resorts with Joinery and Resorts. Employees with Fitout experience can apply and if working within Oman with NOC can apply to Human.Resources@douglasohi.com

OMAN HIRING – 05/12/2021
Position: RF Engineer
Working Location: Oman
Min Experience: 5 Years.

Candidate having experience in below:

Planning:
1. Reviews the new features and roadmap of vendor equipment in order to identify potential uses with Ooredoo.
2. Strategic traffic distribution between technologies (2G/3G/4G/5G), by determining camping and handover strategies
3. Serves as technical focal point for concerns relating to RF Radio Performance, Parameter changes and integration of new network elements.
4. Propose cost efficient solutions in term of network capacity management (licenses and hardware) for ex. Features, reshuffle hardware, etc.

Reporting:
1. Proactively identify potential risks based on the gathered information from the report and recommend actions to eliminate or mitigate these risks.

Optimization:
1. Improve the 2G/3G/4G/5G KPIs through strategic parameter changes applied globally.
2. Recommends radio network strategy that will cater future traffic shift between 2G/3G/4G
3. Endorse new values of RNC/BSC parameters that enhance overall performance of the network.
4. Propose global parameter changes to enhance network performance.
5. Monitor competitor network performance and continuously define the gap and propose solutions to be ahead of competitor in term of performance.
6. Perform capacity dimensioning to accommodate the existing and future network traffic.
7. Initiate discussion with CS/PS Core team on the parametric changes that can enhance customer experience.
8. Provide advanced level of troubleshooting by end to end traces and RF L2/L3 messages.
9. Responsible in technical evaluations for vendor selection during tendering process
10. Participate in technical evaluations for vendor selection during tendering process

Collaboration and Support:
1. Work together external departments on their project undertakings to successfully deliver the requirement.
2. Co-operates with 2G/3G/4G/5G optimization section to ensure the high-quality inter-RAT mobility performance.
3. Coach his team member and colleagues.

Candidates matching the requirement and interested please share your updated CV to syed.rizwan@techmahindra.com., (Subject: RF Engineer – Oman).

OMAN HIRING – 05/12/2021

An established Trading Company dealing in Lightings, seeks to recruit:

Showroom Sales Executives

§ Should be presentable with at least 2 years of experience of Showroom Sales, of any line of work;

§ Good command at Spoken Arabic & Spoken English;

§ Salary range: RO 225 to RO 300;

§ Working Hours: 8:30 am – 1:00 pm & 4:00 pm to 9:00 pm;

§ Working Days: 6 Days a week;

Email CV by December 9, 2021, at salesjobmuscat@gmail.com

OMAN HIRING – 05/12/2021
Required urgently building material sales man with Oman Licence.
Candidate should have 2 years experience in Building material, Sanitary and safety items sales and computer knowledge for quotation and billing.
candidate should be available in Oman and ready to join immediately with local release.
Preference will be given to the person who worked in Capital area, work location Ghala.
Interested Contact +968 99795209.

Urgent Require a Civil Engineer
(QS & Planning Experience must) with 5-10 years GCC experience for a pipeline project, prefer only locally available candidates.
Please send cv to email id
hr@alnasserbsc.om
00968 99880276

Required urgently building material sales man with Oman Licence.Candidate should have 2 years experience in Building material, Sanitary and safety items sales and computer knowledge for quotation and billing.
candidate should be available in Oman and ready to join immediately with local release.
Preference will be given to the person who worked in Capital area,work location Ghala. Interested Contact 99795209.

Looking for marketing (salesman) for Marble and artificial stone. He speaks Arabic, Hindi, English. Available in Oman. He has ID card. Contact +96891888805.

Hello, we are looking for an executive secretary, please send your CV to amale.sefiani@gmail.com

Urgent requirement!!!
Assistant Accountant ( male only )
Indians preferred
Location :Muscat , oman
Send cv ; Info.aldeerah@gmail.com

Urgently required for a Construction Company in Muscat, Oman the below Staff.
Only applicants available in OMAN holding OMANI RP and NOC are accepted. Only applicants who meet below job descriptions should apply.
All Nationalities are accepted.

01) Mechanical Foreman / Supervisor: 01 Nos
Salary OMR 450 + Accommodation & Transportation provided by Company.

Must be aware of the local codes and familiar with local authorities standards, to monitor the Mechanical works on site which are carried out by the MEP Sub Contractor.
Can read and understand the Schematic diagrams, Floor Plans and riser plans of various mechanical systems drawings.
Min. 15 to 20 years of Excellent knowledge and Experience in Installation of various mechanical systems such as plumbing & Drainage, Fire Fighting, Chilled Water and Duct works.
Minimum knowledge in BMS and various electrical system and HSE.
Can do quantity take-off and prepare purchase requests for the drawings in hand.
Able to meet deadlines, enthusiastic, hard worker.
Team Player and can manage his subcontractors and his labors.
Eager to learn with Strong Personality.
Good Soft Communication Skills.

All interested applicants send your Cvs to below email address.
fouad.alghattas@gmail.com
Or Watsapp +974 55408651

Urgent Requirements – Oman

Job: Accountant

Job Location : Muscat

Qualification: B.Com / Any Degree

Experience : MINIMUM 2 TO 3 YEAR IN ACCOUNTS

Candidates should have experience EXCEL OR any accounting software.

If you are interested WHATS UP me on +968 90711038 for further information (NOTE HE SHOULD BE FROM NORTH SIDE)

Urgent requirement!!!
Assistant Accountant ( male only )
Indians preferred
Location :Muscat, Oman
Send cv ; Info.aldeerah@gmail.com

Urgently required for a Construction Company in Muscat, Oman the below Staff.
Only applicants available in OMAN holding OMANI RP and NOC are accepted. Only applicants who meet below job descriptions should apply.
All Nationalities are accepted.
01) Mechanical Foreman / Supervisor: 01 Nos
Salary OMR 450 + Accommodation & Transportation provided by Company.
Must be aware of the local codes and familiar with local authorities standards, to monitor the Mechanical works on site which are carried out by the MEP Sub Contractor.
Can read and understand the Schematic diagrams, Floor Plans and riser plans of various mechanical systems drawings.
Min. 15 to 20 years of Excellent knowledge and Experience in Installation of various mechanical systems such as plumbing & Drainage, Fire Fighting, Chilled Water and Duct works.
Minimum knowledge in BMS and various electrical system and HSE.
Can do quantity take-off and prepare purchase requests for the drawings in hand.
Able to meet deadlines, enthusiastic, hard worker.
Team Player and can manage his subcontractors and his labors.
Eager to learn with a Strong Personality.
Good Soft Communication Skills.
All interested applicants send your Cvs to below email address.
fouad.alghattas@gmail.com
Or Watsapp +974 55408651

a Financial Services Company in Oman. We are urgently Hiring for the following positions.
Receptionist.
Client Relationship Officers.
Business Development Executives.
Financial Consultants.
Cost Accountants.
Financial Analyst.
Web Developers/Designers.
Female candidates are preferable. email your resume at consultant@graystonefs.com.
Kind Regards
Graystone Financial Solutions
+968 79361791
www.graystonefs.com


Urgently Hiring for QA Welding Inspector @OMAN

Exp – 5+ Years Experience
Certification- CSWIP 3.1, ASNT Level II 4M & CBT Passed as Welding Inspector
Qualification – Diploma/BE/B.Texh – Mechanical
Benefits- Food & Accommodation other Facilities by Company.
No of Positions – 30
Location- Oman

Share you Cv @ aishwarya@aviinjobs.com

Urgent Requirements – Oman

Job: Accountant

Job Location : Muscat

Qualification: B.Com / Any Degree

Experience : Freshers can apply.

Candidates should have experience in any accounting software.

If you are interested call me on +968 99629838 for further information.

Immediate Hiring

Sales Master

Requirements:
😎 Speaks fluent native Arabic and conversational English.
😎 Excellent sales and customer service.
😎 Smart, flexible and adaptable.
😎 Respectful, honest and friendly.
😎 Willing and able to start immediately.


Send CV/resume to:

+96894713000
Smokingequipments1@gmail.com

Urgently Required a Sales executive with good knowledge of Corporate gifts, Printing and Signage for a reputed firm with NOC and Driving Licence .What’s up
99021329

Requiered a creative saleswoman
For a high chocolate brand.
Good Looking,
Experience is requiered in sales & trays Designs.
Kindly send your cv on:
Ahmad.a@thechocolatestore.om

Only suitable cv would be contacted.

Required a sales Executive
Location : Oman seeb
experience in outdoor marketing[kitchen• WadrobeAnd interior project] sales with 2-5years GCC experience attractive salary+ incentive
Please send cv to anchortradingllc@gmail.com

Required accountant in a logistics company in muscat. Preferred ready to join immediately and experience in same industry. Send CV to jobi4all@gmail.com

Network Specialist
Experience: 6 – 9Years
Immediate Joining (EXPAT)

Responsibilities
• Design and deploy functional networks (LAN, WLAN, WAN)
• Configure and install software, servers, routers and other network devices
• Monitor network
• Experience of SD-WAN structure
• Professional certification (e.g. CCNP)
Email :shakir@globcom-oman.com

2 kerela driver required with local visa transfer in sll urgent

location salalah

79171783

2 kerela driver required with local visa transfer in sll urgent

location salalah

79171783

URGENTLY REQUIRED.

ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഷോപ്പിലെക് കൗണ്ടർ സെയിൽസ്മാൻ കം കാഷ്യർ ആവശ്യമുണ്ട്.

Send CV to 91217107

we need delivery boys ( with personal car ) for TM done
we’ll give you 1 omr per delivery
you can join part time or full time
darsit
bowsher
mabeelah
mawalah

contact :
+96872111601
+96890112025

ടിക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് ✈️

പുതുതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ട്രാവൽ & ടൂർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്
ടിക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഭാഷ പരിജ്ഞാനം,
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേതനം
ഫോട്ടോ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഇവയുള്ള
ബയോഡാറ്റ താഴെ വിലാസത്തിൽ അയക്കുക

വാട്സ് അപ്: 98547711
മെയിൽ : omantripadviser@gmail.com

ഒമാനിലെ പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
1 . General Practitioner
(Male /Female)
2 . സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് (Female)
3 . X-RAY ടെക്‌നിഷ്യൻ (Female)
4 . ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ (Female)
5 . Pharmacist (Female)

E-mail : hr@almiskmedicalgroup.com
Mobile : +968 95991901

മസ്കറ്റ് സീബ് ഏരിയയിൽ ഒരു കോഫിഷോപ്പിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്, കോഫിഷോപ് പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട്
95167387

Job vacancy നല്ല നിലയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന Restaurant ലേക്ക് കുക്കിനേയും brostad മേക്കറേയും ആവശ്യമുണ്ട് Locatiin Ibri yengle condact namber 95951298

മുസ്കറ്റിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ താഴെ പറയുന്ന വാക്കൻസി ഉണ്ട്
1 . ഇലക്ട്രിഷ്യൻ കം പ്ളംബര് ( Multi-Technician )
2 . പ്ലംബർ
3. ഇലെക്ട്രിഷ്യൻ
താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക
Whatsapp/call : 72500386
Or send CV to : cvfmtechnical@gmail.com

Construction company executing Projects in oil field have following vacancies.
1. Construction Manager . Civil graduate having 15years experience.
2. QA QC INSPECTOR civil. Minimum 5 years experience as QA QC Inspector civil
Apply who are in Oman with NOC.
Email. royjoseph@ciscom-oman.com
93865235 Roy Joseph

URGENTLY REQUIRED

POROTTA MAKER

ഒമാനിലെ ബുആലിയിലേക്കു പൊറോട്ട മൈക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.

*നിലവിൽ ഒമാനിലുള്ളവർ വിളിക്കുക
CONTACT: +968 91184422

Cook 1
Asst cook 1
Porotta maker 1
Waiter 5
Cleaning 1
ഒമാനിൽ ഉള്ളവർക്കു മുൻഗണന
Visa കൊടുക്കുന്നതാണ്
Contact person
Asif 93888004
Contact time 8am to 2pm
5pm to 10 pm

ഒമാൻ ബുറൈമി

കോഫീ ഷൊപ്പിലേക്ക്
കാർ,ബൈക്, ഡെലിവറിക്ക് സ്ററാഫിനെ ആവശൃമുണ്ട്
📞📞🪀+968 96073682

Urgently Required
Electrical Company in Oman
Sales Executive (Outdoor)
Minimum 2 Year Experience with Oman driving license
Salary Based on Experience
Preferred Indians
Location: Muscat
Contact Number:98890259

ഒരു ജോബ് വാക്കൻസി:
Duqm Taima ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിലേക്ക് മൂന്നു sales man മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് . രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക.
ഷഹീൻ, മൊബൈൽ നമ്പർ : 9794 6623

സലാലയിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്.താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.ഒമാനിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.
Contact Whatspe/96879103456

കോഫീഷോപ്പിലേക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് muscut താല്പര്യമുള്ളവർ contact +917592956605(watsupp) ഒമാനിലുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക
or call me 99156430

സലാലയിലുള്ള ഒരു Restaurant ൽ നില്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മലയാളി വെയ്റ്ററെ (ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ ഉള്ളവർ) ആവശ്യമുണ്ട്.താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക 99792452

Looking for suitable openings

Name : Ashir Chemben
Citizenship : India
Professional Qualification  : MBA

Total experience : 7 Years experience in Marketing & Sales

Worked as Product Consultant at Towell Auto Centre, Oman for 6 years.

With Oman driving licence and on visit visa.

Contact Details
Phone : +968 94883005
Email  : Ashirchemban@gmail.com

Buraimyil പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പി ഷോപ്പിലേക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
Contact number 78518511

ഖുറിയാത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
മസ്ക്കറ്റിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന:
+968 98889697(watsap)
+968 96765234(call)

ഇബ്രയിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്..
+968 71954050

ബർകയിലെ ഒരു printing പ്രെസ്സിലേക്കു അറബിക് അറിയുന്ന graphic designer ആവശ്യമുണ്ട്.

Contact 79525825

Job vacancy നല്ല നിലയില് പ്രവര്‍തികുന്ന Restaurant ഷവർമ മേക്കർ ഒമാന്‍ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവർ എന്നീ തസ്തികയിൽ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇബ്രി yanqul condact number 99843837 call morning only

ബുറൈമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശസ്ത റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പൊറോട്ട മേക്കറേ ആവശ്യമുണ്ട്…. വിസ ലഭ്യമാണ്… Contact…98386558

സു വൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസ്റ്റോറൻറ് ലേക്ക് ഷവർമ ബേക്കറി ആവശ്യമുണ്ട് ഒമാനി ഉള്ളവർ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുക mob 94281893

സു വൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസ്റ്റോറൻറ് ലേക്ക് പൊറാട്ട മേക്കർ ആവശ്യമുണ്ട് ഒമാനിൽ ഉള്ളവർ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുക 94281893

വെഹികിൾ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡെന്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് , മ ബേല സനായ

സലാല. സഹൽനൂത്തിൽ ഉള്ള കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് ഷവർമ മേക്കറേയും , സാന്റ് വിച്ച് , ടീ ,ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെയും ആവിശ്യമുണ്ട് .വിസ available . ഒമാനിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന
Contact: 95897878

ഒമാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് ഡ്രൈവർ / വൈറ്റെർ തസ്തികയിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഒമാനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം.

വിസ ക്ലീറൻസ് റെഡി ആണ്.

താല്പര്യം ഉള്ളവർ +968,93580964 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി ബന്ധപെടുക.

ഒമാനിലെ റൂവിയിൽ നല്ലനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്‌ ഷോപ്പിലേക്ക് വാച് ടെക്‌നീഷ്യനെ ആവശ്യം ഉണ്ട്
Mobile …79214609

ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ insideoman2020@gmail.com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

ദയവായി ഈ മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ആരും സി വി അയക്കരുത്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ യാതൊരുവിധ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരിപാടികളും ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ നടത്തുന്നില്ല.

ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പേജിൽ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലക്‌ഷ്യം. ഇത്തരം ജോലി സംബന്ധമായ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കു വയ്ക്കുക വഴി അത്യാവശ്യക്കാർക്കു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

കൂടുതൽ ജോലി സംബന്ധമായ പോസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റു പ്രവാസി അറിവുകൾക്കും ഇന്സൈഡ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക 

https://www.facebook.com/insideomanio

ഇതിനു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക

Jobs In Oman Archives – (inside-oman.com) 

DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *