നഖ്‌വി സാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ എസ് എ എസ് നഖ്‌വി ഇന്ന് രാവിലെ അന്തരിച്ചു. മുൻ ഒമാൻ ഹോക്കി പരിശീലകനും മുൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം പരിശീലകനുമായ അദ്ദേഹം അഞ്ച് ഒളിമ്പിക്സുകളുടെ ഉപദേഷ്ടാവും ആയിരുന്നു. ഒമാൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *