പിരമിഡ് മാർക്കറ്റിങ് ഒമാൻ നിരോധിച്ചു

നിയമ ലംഘനത്തിന് 5000 റിയാൽ പിഴ

ഒരു പ്രത്യേക തരം വിപണനരീതിയാണ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് (Multi-level marketing അഥവാ MLM). ഈ വിപണനരീതി നെറ്റ്‌വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്’, റെഫറൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, പിരമിഡ് സെല്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. വിൽപ്പനസംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരോ അംഗവും (സിംഗിൾ ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി) താൻ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന് പുറമേ താൻ മുഖാന്തരം ഈ വിൽപ്പനാശ്രംഖലയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെയും ഒരു ഭാഗത്തിന് അർഹനാകപ്പെടുന്ന പല തട്ടിലുള്ള പ്രതിഫലശ്രേണി ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.

വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം ഒരു തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു (നമ്പർ 105/2021) നെറ്റ്‌വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി ചരക്കുകളുടെയോ ചരക്കുകളുടെയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വിൽപ്പന, പ്രചരണം, പ്രമോഷൻ എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു. രാജകീയ ഉത്തരവ് 55/90 പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യാപാര നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നെറ്റ്​വർക്ക്​ മാർക്കറ്റിങ്/ പിരമിഡ്​ മാതൃകയിൽ വിൽപന നടത്തുന്നതും പരസ്യം നൽകുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം നിയമലംഘനത്തി​െൻറ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന്​ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. നിയമലംഘകർക്ക്​ 5000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തും. നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്യും.

ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്

Purushottam Ad

പ്രവാസികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾക്കും ഒമാൻ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിശേഷപ്പെട്ട അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക..
അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *