മസ്‌ക്കറ്റ് റൂവിയിൽ ഉള്ള “ഫോർ സ്‌ക്വയേഴ്സ്” റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

1 ചപ്പാത്തി/പൊറോട്ട മേക്കർ
2 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രെക്ക് ഫാസ്റ്റ്, അടിച്ചായ, സ്നാക്ക്സ് കുക്ക്
3 കിച്ചൻ/റെസ്റ്റോറന്റ് ക്ളീനിങ് സ്റ്റാഫ്‌
4 കിച്ചൻ ഹെൽപ്പർ/ പാർസൽ പായ്ക്കിങ് സപ്പോർട്ട്

നിലവിൽ ഒമാനിൽ ഉള്ളവരും എൻഒസി ലഭ്യമായി ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക: 96629744 / 24811144

Post Date: 05-10-2020

Four Squares Restaurant, Ruwi, Muscat needs the following personnel urgently.

  1. Porotta/Chappathi Maker
  2. Special Kerala Tea, Snacks & Breakfast Specialist
  3. Kitchen /Restaurant Cleaning Staff
  4. Kitchen Helper/ Packing Support

Those are available presently in Oman with NOC & Ready to Join Immediately, Please Contact : 96629744 / 24811144

http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=363193768424180&id=116028353140724

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *