സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ആറാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 21 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ 70,000 ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതിനകം ഒമാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *