മബേല കെഎംസിസി പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

മബേല കെഎംസിസിയുടെ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി മബേല കെഎംസിസി പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

മബേല ബദർ അൽ സമ ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച് നൽകുന്ന ഈദ് കിറ്റ് ബദർ അൽ സമ മാനേജർ അനു ദിവ്യയിൽ നിന്ന് മബേല ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആഷിഫ് കുറ്റ്യാടി ഏറ്റു വാങ്ങി.

മബേല കെഎംസിസി ജോയിൻ സെക്രട്ടറി റംഷാദ് താമരശ്ശേരി ബദർ അൽ സമാ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ വിനോദ്, ജസീർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഏറ്റവും അർഹരായ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മബേല കെഎംസിസി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *