*ഒമാനിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ പ്രതിദിന കണക്ക് ഉയർന്നു തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 176 രോഗ ബാധിതരുള്ളതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതോടെ 4117 മരണം ഉൾപ്പെടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവർ 306008 ആയി. 44 പേർക്ക് അസുഖം ഭേദമായി* *ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയും നിർദ്ദേശിച്ച സുരക്ഷ മുൻകരുതൽ പാലിക്കണം എന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *