വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഒമാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 30-80 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മസ്‌കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒമാനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 30-80 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയുടെ അളവ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ 30 മുതൽ 80 മില്ലിമീറ്റർ വരെ എത്താം. മുസന്ദം, അൽ ബുറൈമി, അൽ ദാഹിറ, നോർത്ത് അൽ ബത്തിന, സൗത്ത് അൽ ബത്തിന മസ്‌കറ്റ്, അൽ ദഖ്‌ലിയ, നോർത്ത് അൽ ഷർഖിയ, സൗത്ത് അൽ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ കാറ്റും ആലിപ്പഴ വർഷവും ചില വാദികളുടെ ഒഴുക്കും ( വെള്ളപ്പൊക്കവും) ഇടിമിന്നലിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ,” ഒമാൻ മെറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

“മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും കപ്പല് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സീ സ്റ്റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാനും കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിനുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കുന്നു,” പ്രസ്താവന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *