ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരുടെയും സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാരെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീച്ചര്‍ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉടന്‍ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. 

ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചര്‍. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരുടെയും സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാരെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീച്ചര്‍ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉടന്‍ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. 

വാട്ട്‌സ്ആപ്പില്‍ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ‘അത് ഒരു അഡ്മിന്‍ നീക്കം ചെയ്തതാണ്’ എന്ന സന്ദേശം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ എത്ര അഡ്മിന്‍മാര്‍ ഉണ്ടായാലും എല്ലാവര്‍ക്കും സന്ദേശങ്ങള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കുന്ന ഈ ഫീച്ചര്‍ ബീറ്റാ ടെസ്റ്ററുകള്‍ക്കായി ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഗ്രൂപ്പില്‍ അശ്ലീലമോ ആക്ഷേപകരമോ ആയ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്‍മാര്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഗ്രൂപ്പിന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനു ഇത് അഡ്മിന്‍മാരെ സഹായിക്കും. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *