യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കളെ പ്രവചിക്കൂ … സമ്മാനം നേടൂ …

ലൈഫ് ഇൻ ഒമാൻ ഫേസ്ബുക് പേജും റൂവി അൽ ഹബിൾ ട്രേഡിങ്ങ് സ്‌പോർട് വെയർ ഷോപ്പും ചേർന്ന് യൂറോ കപ്പ് പ്രവചന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അഞ്ചു പേർക്ക് സ്പോർട്സ് ഷൂ സമ്മാനം ആയി നൽകുന്നതാണ്.

ലൈഫ് ഇൻ ഒമാൻ ഫേസ്ബുക് പേജിലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റ് ആയി ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

എൻട്രികൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 6 ആണ്.

താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലൈഫ് ഇൻ ഒമാൻ ഫേസ്ബുക് പേജിലെ പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റ് ആയി ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *