ഒമാനിൽ വിസ റദ്ദാക്കി മടങ്ങുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ പിഴ തുക ഈ വർഷം അവസാനം വരെ ഈടാക്കില്ലെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തൊഴിൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകളും ഫൈനുകളുമാണ്​ ഒഴിവാക്കി നൽകുക. ഒമാനിൽ നിന്ന്​ വിസ റദ്ദാക്കി മടങ്ങുന്നവർക്ക്​ മാത്രമാണ്​ ഈ ആനുകൂല്ല്യം ലഭ്യമാവുക. കോവിഡ്​ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ആനുകൂല്ല്യങ്ങൾ ഈ വർഷം അവസാനം വരെ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സുപ്രീം കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ തൊഴിൽ മമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി. സ്വകാര്യ ​
സ്​ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ കരാർ റദ്ദാക്കുന്ന പക്ഷം തൊഴിലാളികളുടെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്ല്യങ്ങളും നൽകണമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *